VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Vanliga frågor, FVM

Är det troligt att alla kommuner ska byta ut sina verksamhetssystem mot det nya som FVM ska upphandla?
Vissa av de processer som kommunerna har systemstöd för och berör vårdens övergångar kommer att kunna finnas i deras kommande kärnsystem. Men det är inte troligt att FVMs informationsmiljö uppfyller kraven på ett kommunalt verksamhetsstöd som helhet. Vissa processer kan förenklas genom dokumentation i gemensam informationsmiljö.

Vi är på gång att upphandla. Ska vi tänka på något särskilt?
FVM beskriver sin arkitektur via nedan länk och i kommande arbete behöver kommunen fundera över hur information kan utbytas via integrationer.

Kommer projektet ersätta NPÖ?
NPÖ, den nationella patientöversikten, hämtar information från alla system i landet som producerar information till NPÖ. FVM-projektets avsikt är att nyttja nationella lösningar. Informationen från FVM kommer tillgängligöras i NPÖ, likaså är ambitionen att i FVM ta del av den information som NPÖ tillhandahåller, utan separat inloggning. Projektet FVM är inte en ersättning för NPÖ, snarare är NPÖ ett steg på vägen mot framtidens vårdinformationsmiljö. Mer om NPÖ: vastkom.se/npö

Har FVM planer att faktiskt släppa in kommunerna i plattformen eller är vi bara med som en dialogpart i dagsläget?
FVM har inte satt någon begränsning för vår medverkan. Vi får medverka i deras projektorganisation och finns med i styrgrupper och projektgrupper. FVM ska upphandla ett ”kärnsystem” som ska hantera över hälften av de system som idag finns. För övriga behov ska informationen kunna flöda fritt mellan de aktörer som stör för andra system och miljöer. Exakt vilka samtliga delar är som ska ingå i ett kärnsystem är inte utrett. Vi berörs ju tydligt av exempelvis dagens KLARA SVPL. Om det kommer att utbyta information med kärnsystemet eller vara en del av det är inte beslutat.

Delaktighet i programmet? 
Förhoppningen är att kommuerna har ett fortsatt stort engagemang och att delaktighet finns i VGRs processarbete som vi kommer beröras av stort oavsett om vi kommer använda ett gemensamt system eller ej.

 

Har projektet skiftat till ett heltäckande system för kommunernas alla verksamheter, eftersom socialsekreterare med flera efterfrågas till scenarioarbetet?
Upphandlingen ska bara ses som en del av hela programmet.

Anledningen till att dessa kompetenser efterfrågas, det är kopplat till de scenarios som 3R arbetar med. I de scenarios, exempelvis ”den deprimerade patienten” är det viktigt att vi kan beskriva vår del av processen. Så att vårt behov av information och delning av densamma, förs in i arbetet.

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084