VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Dokumentation: Framtidens vårdinformationsmiljö - Möjlighet för kommunernas elevhälsa och hemsjukvård?

VästKom och Västra Götalandsregionen bjöd under hösten 2018 in till samtal om framtidens vårdinformationsmiljö, ur ett kommunperspektiv.

Under dagen får du en samlad bild av VGRs satsningar inom Omställningsprogrammet, Folkhälsoarbetet och programmet för framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

Genom att vi utgår från invånarens/patientens perspektiv kommer kommunerna vara en än mer viktig medaktör i framtidens vård. Genom FVM-programmet deltar kommunerna och Västra Götalandsregionen i samma upphandling av kärnsystem, vilket är en förutsättning för att nå framtidens vårdinformationsmiljö. Men vilka möjligheter och åtaganden innebär det för respektive kommun, beroende på om kommunen avropar en eller flera optioner från upphandlingen?

Filmer från dagen

Intro och folkhälsoarbete, samt omställningsprogrammetlänk till annan webbplats (Dokumentation: 1, 3, 5, 2)
Livesändning har vissa problem med ljud- och bildkvalitén), vi ska försöka få länkat klipp med högre kvalitet

Framtidens vårdinformationsmiljö (Dokumentation: 6)
Film 1länk till annan webbplats
Film 2länk till annan webbplats

Kommunala optionerlänk till annan webbplats (Dokumentation: 7)

Bakgrund

Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen upphandlar nu ett nytt kärnsystem. Med framtidens vårdinformationsmiljö ska det bli enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka. Detta är Västra Götalandsregionens viktigaste digitaliseringssatsning någonsin. Kommunerna i länet har skrivit på fullmakt för att kunna avropa tre optioner.

  • IT -stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare,
  • Journalsystem för elevhälsa och
  • Journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård Hemsjukvård.

Västra Götalandsregionen ställer om sin hälso- och sjukvård för att möta invånarnas behov av delaktighet, tillgänglighet, kontinuitet och närhet. Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen är en god hälsa i befolkningen. Regionen ska erbjuda en jämlik, sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt alltid utgår från den enskilda personens behov och erfarenheter.

I kommunerna utförs hälso- och sjukvård inom den kommunala hemsjukvården och i den medicinska delen av elevhälsan. Idag är inte informationen tillgänglig för den som behöver den oavsett om du är invånare eller vårdgivare. Västra Götalandsregionens vision med framtidens vårdinformationsmiljö är att all information som behövs för, eller skapas i, vården ska vara tillgänglig för dem som behöver den. Med införandet av framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) kommer Västra Götalandsregionen att ha ett gemensamt system och ett standardiserat sätt att hantera, dokumentera, och tolka vårdinformation på.

Kan vi tillsammans skapa en vårdsinformationsmiljö till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare? Det var frågan för dagen och så här var agenda med föreläsare. Föreläsningar varvades med dialog.

VästKom Inledning

Thomas Jungbeck och Karl Fors, VästKom

Omställningsprogrammet - Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen, med fokus på "den nära vården".

Jan Eriksson / Tobias Nilsson, Programkontoret omställningen

God och jämlik hälsa, Handlingsplan fullföljda studier, med fokus insatser kopplade till elevhälsan

Elisabeth Rahmberg, Folkhälsoenheten

Program framtidens vårdinformationsmiljö

Ragnar Lindblad, Program framtidens vårdinformationsmiljö, Thomas Jungbeck VästKom

Kommunala optioner


Ann-Charlotte Klarén, Skaraborgs kommunalförbund, Anna Lindelöf VästKom, Härryda kommun

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084