VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

FVM - Framtidens vårdinformationsmiljö

Framtidens vårdinformationsmiljö är ett program inom Västra Götalandsregionen som förkortas FVM. Utgångspunkten för programmet är att de informationsmiljöer (verksamhetssystem) som finns i nuläget inte uppfyller de behov av information, kommunikation och interaktivitet som finns hos invånare, vård-och omsorgspersonal samt forskare och myndigheter. Under 2017-2018 genomför Västra Götalandsregionen en upphandling inom ramen för programmet. Detta är en aktivitet för att få till en informationsdelning mellan vårdhuvudmännen med individen i fokus

Vill du engagera dig i programmet? Ta då kontakt med Karl Fors, kontaktuppgifter finns till höger.

Kommunernas representation i FVM

Programledning
Thomas Jungbeck, VästKom - Styrgrupp
Karl Fors, VästKom - Programledningsgrupp

Arbete med kommunoption.
Ann-Charlotte Klarén, Skaraborgs kommunalförbund

Upphandlingen status

VGR:s beslut om att tilldela Cerner Sverige AB avtalet att införa hälso- och sjukvårdens nya kärnsystem har överklagats av företaget DXC Technology. Ärendet hanteras av förvaltningsrätten och fram tills det att rätten fattat beslut får inte Västra Götalandsregionen arbeta med Cerner.

Programmet FVM räknar trots detta med att ha infört det nya kärnsystemet i hela regionen 2023. Arbetet med införandet stannar inte av på grund av överklagan. Det finns mycket som VGR måste få på plats vad gäller standardiseringar, termer och begrepp och en organisation för själva införandet. Det arbetet sker nu, och kräver inte att VGR arbetar med leverantören. I detta förberedande deltar personal från kommunerna och fler kommer att sökas.

När upphandlingen avslutats startar en giltighetstid för kommunernas option/optioner. Denna regleras vid avtalsskrivningen och ska gälla under ett (1) år. 

På VGR:s sidor om FVM finns mycket bra information om programmet, vad som ska uppnås,  beskrivning om vad ett nytt kärnsystem kan innehålla men också månadsrapporter.

Dokument   

KONTAKT

Karl Fors
Länssamordnare Västkom

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se


Läs våra nyhetsbrev

Nyhetsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084