VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Genomförda uppdrag och projekt

Genomförda uppdrag och projekt

Västkom har utifrån ”Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2012 – 2014” genomfört ett antal uppdrag. Handlingsplanen är framtagen med hjälp av samtliga kommuner i Västra Götaland. Resultaten från uppdragen i Handlingsplanen ska bidra till kommunernas arbete kring eSamhället. Arbetet med uppdragen drivs med hjälp av eSamordnare på respektive kommunalförbund i Västra Götaland och samordnas av VästKom.

KONTAKT

Karl Fors
Länssamordnare Västkom

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084