VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Välkommen till en länsgemensam konferens på temat:

Integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroende

Vem har ansvar för vad? Hur blir det bra för dem som behöver vårt stöd?

Den politiska viljeinriktningen, forskning, styrdokument och de faktiska behoven talar för att vård och stöd till personer med missbruk och beroende ska ges samordnat via integrerade arbetsformer. Verkligheten med olika uppdrag, ansvarsgränser och budget är dock inte alltid i samklang med varandra. Behov av mer kunskap och tydlighet behövs, för att så långt det är möjligt tydliggöra roller och ansvar för att personer med samsjuklighet ska få samordnade vård och stödinsatser.

Målgrupp: Dagen vänder sig till politiker, chefer och andra nyckelpersoner som utifrån ett ledningsperspektiv arbetar med strategiska frågor i Västra Götalands kommuner eller Västra Götalandsregionen.

Datum: Måndag 1 oktober 2018 kl 09.30-16.00 med registrering från 08.30.

Plats: Folkets Hus, Kongressalen, Göteborg

Kostnad: Avgiftsfri. Kaffe, lunch ingår.

Sista anmälningsdatum: 14 september 2018. Anmälan görs genom att klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan är bindande och vid återbud efter den 21 september debiteras 500 kr.
Anmäld plats kan överlåtas till annan person inom organisationen.

Vid frågor kring anmälan kontakta GRkurskonferens@grkom.se.

Dagen dokumenteras.

TID OCH PLATS

Plats: Folkets Hus, Kongressalen, Göteborg

Datum: 2018-10-01 

Tid: 9.30-16.00

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084