VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Smarta verksamheter – automatisering

GR arrangerar, i samverkan med Västkom, en heldag om smarta verksamheter med fokus på automatisering. Samhället står inför stora utmaningar när det gäller det offentliga uppdraget. Med hjälp av smarta lösningar och nya arbetssätt finns det stora möjligheter att både möta dessa utmaningar, samtidigt som våra invånare kan erbjudas en bättre service.

Under dagen kommer du att få lära dig mer om vad det innebär att göra verksamheten smartare med hjälp automatisering och framförallt robotisering, där du får ta del av goda exempel, tips och råd samt får en bild av hur marknaden kan bidra till detta.

Dagen kommer även att erbjuda utrymme för samtal utifrån olika temagrupper där en ökad dialog och samarbete kan skapa förutsättningar för en ökad takt i digitaliseringens transformation.

Målgrupp:
Verksamhetschefer, enhetschefer, projektledare, verksamhetsutvecklare och andra som är intresserade av hur vi kan arbeta smartare med våra verksamhetsprocesser för våra invånare.

Agenda (Mer detaljerad information kommer...)

Tid

Punkt

09.00

Välkommen

09.15

Drivande krafter automatisering

09.45

Hur lyckas man med implementeringen?

10.15

Paus

10.30

Leverantör

11.15

Leverantör

12.00

Lunch

13.00

Leverantör

13.45

Paus

14.15

Rundabordssamtal

15.30

Paus

15.45

Utmaning

16.15 - 16.30

Avslut

TID OCH PLATS

Plats: Göteborg

Datum: 2018-06-13 

Tid: 09.00-16.30

Dagen är kostnadsfri

Anmälan

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084