VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Den nationella riktlinjen Vård och omsorg vid demenssjukdom ger rekommendationer
om åtgärder vid vård och omsorg vid demenssjukdom. Rekommendationerna gäller
utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning.

Den 7 februari 2018 arrangerar GR på uppdrag av Västra Götalandsregionen och de övriga tre kommunalförbunden en heldag med fokus på de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Målgrupp: Förtroendevalda och chefer i kommuner och i Västra Götalandsregionen

TID OCH PLATS

Plats: Göteborg

Datum: 2018-02-07 

Tid: 9:00-16:15

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084