VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Dokumentation: Informationsdag om dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 blir dataskyddsförordningen svensk lag och ska börja tillämpas. Lagen gäller alla myndigheter, företag, kommuner, föreningar och enskilda som behandlar personuppgifter.

Se film från konferensen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 Presentationer från dagen

Inledning VästKomPDF Karl Fors länssamordnare

DataskyddsförordningPDF Agnes Hammarstrand, IT-advokat på advokatfirman Delphi
Punkter från presentationen:

 • Status gällande dataskyddsförordningen och den svenska utredningen
 • Genomgång av rollerna och ansvar för personuppgiftsansvarig (PuA), personuppgiftsbiträde (PuB) och dataskyddsombud (DSO)
 • Skillnad PUL-ansvarig / dataskyddsombud
 • Genomgång av personuppgiftbiträdesavtal anpassningar
 • Genomgång av samtycke anpassningar - Vad ska informations- och samtyckesformuleringar innehålla?
 • Genomgång av personuppgiftincidenter
 • Genomgång av rättigheter för registrade personer
 • Vad menas med konsekvensbedömning avseende dataskydd?
 • Hur ska begäran om att få personuppgifter raderade hanteras?
 • Vad ska en personuppgiftspolicy innehålla?
 • Hur bör en förteckning om personuppgiftsbehandlingar se ut?

Goda exempel från Göteborgs stad
PDF
Jan A Svensson, informationssäkerhetschef/CISO i Göteborgs stad berättar om deras arbete bland annat om metoden som används för att bedöma förordningens effekter för staden, behov av ändringar av befintliga styr- och stöddokument samt förhållningssätt gällande vissa krav.

SKL och DataskyddsförordningPDF Pål Resare, Jurist SKL
Pål Resare berättar vad som görs och hur man stödjer kommunerna kring dataskyddsförordningen?  m.m.

Vad finns det för stöd för kommunernaPDF?
Tore Johnsson, Samordnare för digital agenda i Västra Götaland berättar om digitaliseringsrådets arbete.


Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084