VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Dokumentation: Tillsammans för en smartare välfärd - regional konferens

I samverkan med SKL bjuder VästKom in till ett dialogmöte om hur vi tillsammans kan utveckla och effektivisera välfärden genom att använda digitaliseringens möjligheter!

Sveriges Kommuner och Landsting har en koordinerande och drivande roll i digitaliseringen av offentlig sektor, med utgångspunkt i regeringens inriktning Digitalt först. Just nu sker dessutom en kraftsamling för att ta vara på digitaliseringens möjligheter genom ett breddat ägande i Inera AB och genom ett tätare samarbete mellan Inera, SKL och SKL Kommentus.

Sammanställt resultat för de regionala konferensernaPowerpoint

Dokumentation

SKLs introduktion "Inför regional konferenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Filmer från dagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dagens presentationer

I Västra Götaland pågår ett aktivt samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen, dels i en rad konkreta frågor, dels genom samverkan i den gemensamma styrgruppen Styrgrupp IT i Väst (SITIV) och i det av VGR etablerade digitaliseringsrådet för den regionala digitala agendan.

Aktiv dialog om behov och prioriteringar

Genom att kommunerna erbjuds att bli delägare i Inera, breddas också bolagets verksamhetsområde. Från att hittills haft fokus på e-hälsa, kommer bolaget successivt att också jobba med exempelvis skola, omsorg och samhällsbyggnad. Men behoven är stora och vad ska prioriteras, på lokal, regional och nationell nivå? Det är detta vi tillsammans ska diskutera på den regionala konferensen.

Vi vill ha en aktiv dialog med beslutsfattare och sakkunniga inom kommun, landsting och regioner så att vi tillsammans kan jobba på bästa sätt för att möta invånarnas förväntningar och skapa en smartare välfärd. Deltar gör bland annat Sofie Zetterström, vice vd vid Inera och Eva-Lotta Löwstedt-Lundell, vd vid SKL Kommentus, Martin Andreasson, regionråd Västra Götalandsregionen.

TID OCH PLATS

Plats: Ullevi Konferens, Göteborg

Datum: 2017-09-20 

Tid: .

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084