VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Dokumentation: Nationella självvärderings- och klassificeringsverktyg

 SKLs självskattningsverktyg som stödjer kommunerna i sitt arbete kring digitalisering

  • eBlomlådan - Självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT
  • LIKA för skola och förskola  - it-tempen för skola och förskola
  • LIKA för socialtjänsten - it-tempen för socialtjänsten
  • KLASSA - Informationsklassning

Presentationer från dagen

KLASSA - Björn Söderlund, SKL inkl. erfarenheter från Lidingö

Resultat av övning Utmaningar och möjlighet med skattningsverktygen

SammanställningPDF

TID OCH PLATS

Plats: Göteborg

Datum: 2016-09-27 

Tid: 09:00 - 16:00

KONTAKT

Maricel Zoll
eSamordnare Boråsregionen
kommunalförbund 

Telefon: 0729-649697
e-post: maricel.zoll@borasregionen.se

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084