VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Dokumentation: Informationsdag NPÖ

Syftet med dagen var att öka kunskap om Nationell patientöverskikt - NPÖs innehåll och användning.

Presentation

NPÖ nu och framtidPowerpoint
Lena Bernhardsson, Funktionsförvaltare Melior, Objektspecialist med samordningsansvar

Erfarenheter från införandeprojektetPowerpoint 2013-2015 samt erfarenheter från Grästorp
Carina Arvidsson MAS Grästorp

Sluta faxa! Börja utnyttja informationen i NPÖPowerpoint! Inforamtion från projektet.
Siv Torstensson, Fyrbodals kommunalförbund

Erfarenheter och diskussion AlingsåsPowerpoint – ”så här arbetar vi”, Införande, användning, nyttor, organisation mm
IT-samordnare Susanne Sandberg, enhetschef Karin Grund, MAS Kristina Bornhall samt David Hansen sjuksköterska

Lysekil kunde inte komma men i deras presentation finns några intressanta exempel på  framgångsfaktorerPowerpoint från Malin Petzäll MAS.


Målgrupp:

Arbetsterapeut, chef, fysioterapeut, MAS, sjuksköterska och verksamhetsansvarig

TID OCH PLATS

Plats: Uddevalla

Datum: 2016-11-17 

Tid: -

KONTAKT
sara herrman

 Sara Herrman 
eSamordnare Fyrbodals kommunalförbund

Telefon: 0522-44 08 56
e-post: sara.herrman@fyrbodal.se

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084