VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Dokumentation - Införande av digitala tjänster, trygghetslarm

Syfte med utbildningen var att stödja regioner och kommuner att digitalisera sina trygghetslarm. Utbildningen syftade också till att stimulera en fortsatt utveckling och användande av välfärdsteknik. Utbildningen är en del av regeringsuppdraget, projektet digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård. Utbildningen anordnades av Myndigheten för delaktighet

 Inlednings pptPDF

”Drift och förvaltning”, rutiner och riktlinjer och vad ska man tänka på både inför införandet av digitala trygghetslarm men även efter ett införande är genomfört.

Presentation ppt Niclas BrissmalmPDF

”Teknik för att digitalisera”, från analoga till digitala trygghetslarm samt varför ska man digitalisera.

Presentation ppt Kjell ThunéPDF

 

TID OCH PLATS

Plats: Herrljunga och Göteborg

Datum: 2016-05-10 

Tid: -

KONTAKT

Ann-Charlotte Klarén
eSamordnare
Skaraborgs kommunalförbund

Telefon: 0500 - 497214
e-post: ann-charlotte.klaren@skaraborg.se

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084