VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Dokumentation - Avslutningskonferens
projekt KLISTER - kommunifierat metodstöd för GAP-analys

Välkommen till projektet KLISTERs avslutningskonferens. Under dagen presenteras projektets resultat och de erfarenheter som projektet gjort under framtagande och pilottest av metod för GAP-analys av informationssäkerhet i kommunal verksamhet. Projektet men också få tips på hur du genomför en GAP-analys på bästa sätt i din verksamhet.

Här kan du läsa mer om projekt KLISTERs mål och uppdrag.

Dokument

Slutrapport Projekt KLISTERPDF

Presentation Avslutningskonferens Projekt KLISTERPDF

Högskolan i Skövde
Under förmiddagen presenterar representanter från Högskolan i Skövde det:

  • kommunifierade metodstödet för GAP-analys
  • resultat och erfarenheter från genomförd Pilot av den kommunifierade metoden

Representanter från pilotkommunerna
Några av pilotkommunerna berättar om sina erfarenheter utifrån genomförda GAP-analyser i respektive kommun

Carl Söderström Informationssäkerhetssamordnare Borlänge kommun
Carl berättar om hur Borlänge kommun har arbetat med informationssäkerhet i sin verksamhet. Borlänge är den första kommunen i Sverige som har certifierats mot standarden ISO 27001. ISO 27001-27002 är den standard som GAP-analysen utgår ifrån när man mäter gapet.

Hur går vi vidare?
Avslutande diskussion på hur arbetet med informationssäkerhet kan gå vidare.TID OCH PLATS

Plats: Genomförd

Datum: 2016-01-20 

Tid: -

KONTAKT

Maria nilsson
eSamordnare
Skaraborgs kommunalförbund

Telefon: 0500-497235
e-post: maria.nilsson@skaraborg.se

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084