VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Dokumentation: Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards

Inspirationsdag om vikten av standardisering med syfte att:

  • öka kunskapen kring ramverket Continua och
  • skapa förutsättningar för bättre kravställan från kommunerna i digitaliseringsarbetet.


Telia Home Care
Marie-Louice Strand, kundansvarig Pär Astner, affärsutvecklare och Emil Hall, kundansvarig

Stockholm Digital Care (SDC)
Jonas Ek, Nacka kommun, Projektmedlem Stockholm Digital Care

Continua Sverige och Norge
Presentation av Continua arbetet i Norge och i Sverige. Var befinner sig Sverige i arbetet och vad har gjorts i Norge.

Mikael Johansson, INERA och  Camilla Glasö, Continua Norge

 


TID OCH PLATS

Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2 Uddevalla

Datum: 2015-08-26 

Tid: 09:00 - ca 16:00

FAKTA

Målgrupp
Verksamhetsutvecklare eller liknande inom vård- och omsorg och IT-chefer/strateger

 

KONTAKT-
FH

Fredrik Holm
eSamordnare Boråsregionen
kommunalförbund 

Telefon: 0708-773741
e-post: fredrik.holm@borasregionen.se

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084