VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Dokunentation: Information och utbildning kring gemensam informationsstruktur

Den 14 oktober 2015 genomfördes information och utbildning kring gemensam informationsstruktur inom vård- och omsorg. Inbjudna föreläsare var Ola Grönnesby och Ingela Strandh från Socialstyrelsen.

Deltagarna fick en genomgång av gemensam informationsstruktur och exempel på tillämpning inom BBIC, ÄBIC, faderskap och inom Hälso- och sjukvård Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011.

Syfte med dagen var

  • Att öka kunskapen kring gemensam informationsstruktur (GI) i kommunernas vård- och omsorgsverksamheter.
  • Att medvetandegöra när och hur de olika delarna i GI ska användas.
  • Att öka kunskapen om nyttan och möjligheten med att använda GI.
  • Att skapa intresse och vilja hos några personer om att fördjupa sig i olika delar av GI för att sedan kunna bilda nätverk för att kunna stötta kommunerna samt vara en samtalspart till socialstyrelsen.

Presentation

Ola Grönnesby och Ingela Strandhs presentationPDF

Uppföljning

Deltagarnas synpunkter om dagenPDF


KONTAKT

Ann-Charlotte Klarén
eSamordnare
Skaraborgs kommunalförbund

Telefon: 0500 - 497214
e-post: ann-charlotte.klaren@skaraborg.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084