VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Dokumentation: Praktisk processutveckling

Många kommuner arbetar med processer i syfte att utveckla en effektiv förvaltning och öka kvalitet i de tjänster som tillhandahålls gentemot privatpersoner och företag. Flöden fram till en nöjd mottagare går ofta tvärs över ansvars-, funktions och organisationsgränser.

Målet med processarbete är att tydliggöra vad, hur och av vem ett ärende behandlas i verksamheten och samtidigt säkerställa att det skapar värde för kunden på ett effektivt sätt.

Förmidagen ger en introduktion och övergripande utbildning i att arbeta med processorienterat. Eftermiddagen består av kortare presentation och visning av tre olika processkartläggningssystem samt möjlighet till diskussion och frågor till programleverantörerna från Barium, VisAlfa och 2C8.

Pressentationer från dagen

Processutveckling – mycket att vinna!
Varför skall vi fokusera på verksamhetens processer? Vilka är de viktigaste förutsättningarna för att etablera ett processorienterat arbetssätt? Vilka är fallgroparna och framgångsfaktorerna? Detta är några av de frågeställningar, som behandlas i föreläsningen och du får ta del praktiska erfarenheter av processutveckling inom olika typer av verksamheter. En bättre förståelse för verksamhetens processer och deras värdeskapande lägger grunden för ett systematiskt förbättringsarbete.
/Föreläsare och inspiratör: Ingvar Johansson, Senior Advisor

PresentationenPDF

Presentation av 2c8Powerpoint (2conciliate)
Jan.E.Larsson från 2conciliate Business Solutions ger kortfattat grunderna i 2c8 Modeling Tool.

Presentation av Barium Live
Hanna Löfving från Barium ger en introduktion i hur man arbetar med produkten

Presentaion av VisalfaPDF
Bertil Axelsson från Visalfa demonstrerar produktens funtioner och möjligheter

TID OCH PLATS

Plats: Göteborg, Scandic Crown, Polhemsplatsen 3

Datum: 2015-05-19 

Tid: -

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084