VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Dokumentation: Nationella initiativ - Öppen Data

Vi ser idag att allt mer information lagras och sparas men tyvärr drar vi inte full nytta av all Informationen för att kunna få bättre beslut och arbetsunderlag. En möjlighet är att sprida informationen till olika externa parter som utgående från innehållet kan utveckla nya och användbara informationstjänster.

Målgrupp: Kommunala tjänstemän som arbetar med information som dom önskar sprida utanför den kommunala verksamheten för att skapa nya möjligheter för både förvaltning och innevånare.

Tid: 4 december klockan 09.00-12.00

Plats: Burgårdens konferenscenter Göteborg

Dokumentation

Öppna data som en del i den nationella satsningenPowerpoint på initiativ för effektivare offentlig förvaltning för en enklare vardag för både medarbare och innevånare
Lars Jerrestrand, e-Samordnare Boråsregionen
Peter Mankenskiöld, Nationell samordnare öppna data, SKL

Genomgång av de enkla stegenPowerpoint för att som kommun snabbt sprida öppen tillgänglig kommunal information från www.kolada.se samt information om vad som kommunerna behöver göra för att följa PSI initiativet
Peter Mankenskiöld, Nationell samordnare öppna data, SKL
Läs gärna internetdagarna.selänk till annan webbplats | oppnadata.skl.selänk till annan webbplats |

Exempel på nyttan med att användanda Öppna dataPowerpointfrån kommunerna för att med nytänkande skapa nya möjligheter för sina medborgare.
Peter Mankenskiöld, Nationell samordnare öppna data, SKL

Presentation av nytänkande som skapats utgående från arbetet med Öppna Data inom miljöförvaltningen i Göteborgs kommun.
Lars Samuelsson, IT-strateg Göteborg Stad Miljöförvaltningen

Hur kommer man igång med pilotprojekt och handlingsplanerPowerpointför Öppna data för att snabbt kunna sprida önskad information?

Peter Mankenskiöld, Nationell samordnare öppna data, SKL

Genomgång av det nya ramverket från SKL och e-delegationenPowerpointför att snabbt påbörja och utveckla utnyttjande av Öppen kommunal Data
Peter Mankenskiöld, Nationell samordnare öppna data, SKL
Steve Cook, Project manager at West Coast Big Apps
 

Avslutning och diskussion kring möjligheter och hantering av utmaningar
Peter Mankenskiöld, Nationell samordnare öppna data, SK


Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084