VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. VVG upprättades den 1 januari 2017 och representanter i VVG utses från de befintliga delregionala vårdsamverkansgrupperna, VästKom samt Västra Götalandsregionens Koncernledning.

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, hanterar frågor som de delregionala vårdsamverkansgrupperna bedömer som länsfrågor samt frågor som huvudmännen, via VästKom och Koncernkontoret, definierar som länsövergripande samverkansfrågor. Ordförandeskapet i VVG växlar årsvis mellan VästKom och Koncernkontoret.

Representanter

Fyrbodal
Lena Johansson, socialchef, Trollhättan
Ulrika Holmqvist, primärvårdschef, Närhälsan

Skaraborg
Sven-Ove Andersson, socialchef, Lidköping
Lars Gotthardsson, primärvårdschef, Närhälsan

SIMBA
Lena Arnfelt, sektorschef Kungälv, ordf. vårdsamverkan SIMBA
Mats Dahl, primärvårdschef, Närhälsan, vice ordf. vårdsamverkan SIMBA

Södra Älvsborg
Maritha Bäck, primärvårdschef, Närhälsan, ordf. styrgrupp närvård, Södra Älvsborg
Roland Mattsson, äldreomsorgschef, Vårgårda kommun, vice ordf. styrgrupp närvård, Södra Älvsborg

SAMLA
Catharina Johansson, förvaltningschef, Vård och äldreomsorg, Alingsås
Cathrine Thanner, primärvårdschef, Närhälsan

Göteborgsområdet
Louise Odengard, tf avdelningschef, Individ- och familjeomsorg, funktionshinder, stadsledningskontoret, Göteborgs Stad
Erika Hägg, förvaltningschef, Vård- och omsorg, Partille 
Carl-Peter Anderberg, privata vårdcentraler/PrimÖR, ordförande LGS
Göran Matejka, bitr. sjukhusdirektör och områdeschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset

VästKom
Thomas Jungbeck, direktör VästKom, ordf. Vårdsamverkan Västra Götaland
Helena Söderbäck, förbundsdirektör, Göteborgsregionens kommunalförbund

Koncernledning hälso- och sjukvård, VGR
Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör, VGR, vice ordf. Vårdsamverkan Västra Götaland
Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör, Närhälsan, VGR

Beredning VästKom
Anneli Asmundsson Bjerde, utvecklingsstrateg, VästKom

Beredning VGR
Rose-Marie Nyborg, strateg, koncernstab hälso- och sjukvård, VGR

KONTAKT

Thomas Jungbeck
Direktör Västkom

Telefon: 072-707 45 50  
e-post: thomas.jungbeck@vastkom.se

MÖTESTIDER 2018

25 januari, kl 13.30–16.30

9 mars, kl 9.00–12.00 (ev skype)

19 april, kl 13.30–16.30

29 augusti, kl 13.30–16.30

17 oktober, kl 13.30–16.30

 

Minnesanteckningar

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084