VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och VGR (SRO)

Samrådsorganet (SRO)

För att hantera samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna inom området hälso- och sjukvård samt socialtjänst och vård och omsorg finns det politiska samrådsorganet (SRO), som består av politiker från Västra Götalandsregionen och VästKom. SRO har inget mandat att fatta länsövergripande beslut utan är en samrådsgrupp som avhandlar och rekommenderar huvudmännen att fatta beslut i frågor som rör samtliga 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.

Beredningsansvariga tjänstemän för SRO är:
Thomas Jungbeck, VästKom
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom
Johan Flarup, Västra Götalandsregionen
Rose-Marie Nyborg, Västra Götalandsregionen

Representerar

Namn

Roll

Boråsregionen/Sjuhärads Kommunalförbund

Ulf Olsson

Ordförande VästKom

Fyrbodals Kommunalförbund

Martin Carling

Ledamot VästKoms au

Skaraborgs Kommunalförbund

Katarina Jonsson

Ledamot VästKoms au

Göteborgsregionens Kommunalförbund

Jonas Ransgård

Vice ordförande VästKom

Västra Götalandsregionen

Johnny Magnusson

Ordförande Regionstyrelsen

Västra Götalandsregionen

Helen Eliasson

vice ordf. Regionstyrelsen

Västra Götalandsregionen

Jonas Andersson

Ordf. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionen

Tony Johansson

1 vice ordf Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg

2 vice ordf Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084