VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

VästKoms styrelse

Västkom har en styrelse bestående av 16 ledamöter. Dessa väljs av föreningsstämman och nomineras av medlemmarna, det vill säga kommunalförbunden. Varje förbund nominerar fyra ledamöter. Styrelsens arbetsutskott består av de fyra styrelseordförandena i kommunalförbunden.

Ulf Olsson (s)
Borås stad
Ordförande VästKom styrelse

Ordförande Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
Ordförande i kommunstyrelsen Borås Stad

Ulf Olsson (S) Vice ordf i VästKom

Jonas Ransgård (m)
Göteborgs Stad
Vice ordförande VästKom styrelse
Ordförande Göteborgsregionens Kommunalförbund
2.e vice ordförande kommunstyrelsen i Göteborgs Stad 

(M), ordf Göteborg, Tillika ordförande i VästKom

Bengt Hilmersson (c)
Vårgårda kommun
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
Ordförande i kommunstyrelsen i Vårgårda kommun

Mattias Josefsson (s)
Ulricehamns kommun
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Ulricehamn kommun

Tomas Johansson (m)
Marks kommun
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Marks kommun

Miguel Odhner (m)
Kungälvs kommmun
1:e vice ordförande Göteborgsregionens
Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Kungälvs kommun

Stefan Svensson (m)
Partille kommun
2:e vice ordförande Göteborgsregionen
Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Partille kommun

Ann-Sofie Hermansson (s)
Göteborgs Stad
Göteborgsregionens Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen Göteborgs Stad.

Martin Carling (c)
Dals-Eds kommun
Ordförande i Fyrbodals Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Dals-Eds kommun

Paul Åkerlund (s)
Trollhättans stad
1:e vice ordförande Fyrbodals Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Trollhättans Stad

Liselotte Fröjd (m) 
Tanums kommun
Fyrbodal Kommunalförbund
Ordförande i kommunstyrelsen i Tanums kommun

(M), ordf Göteborg, Tillika ordförande i VästKom

Ingemar Samuelsson (s) 
Uddevalla kommun
Fyrbodal Kommunalförbund
Ordförande i kommunstyrelsen i Uddevalla kommun

(M), ordf Göteborg, Tillika ordförande i VästKom

Katarina Jonsson (m)
Skövde kommun
Ordförande Skaraborgs Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Skövde kommun

Anna-Karin Skatt (s)
Tidaholms kommun
2:e vice ordförande Skaraborgs Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Tidaholms kommun

Anna-Karin Skatt

Jonas Sundström (s)
Lidköpings kommun
1:e vice ordförande i Skaraborgs Kommunalförbund
Ordförande i kommunstyrelsen i Lidköpings kommun

Jonas Sundström

Johan Abrahamsson (m)
Mariestads kommun
Skaraborgs Kommunalförbund
Ordförande i kommunstyrelsen i Mariestads kommun

Johan Abrahamnsson

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084