VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Ledningsgrupp VGK

Ledningsgruppen VGK

De fyra kommunalförbundscheferna och VästKoms chef bildar en ledningsgrupp för de länsgemensamma frågorna som kommunalförbunden och VästKom arbetar med.

>> UppdragshandlingPDF 

Representerar

Namn

Roll

Boråsregionen

Magnus Haggren

Förbundsdirektör

Skaraborg

Jan Malmgren

Förbundsdirektör

Fyrbodal

Jeanette Lemmel

Förbundsdirektör

Göteborgsregionen

Helena Söderbäck

Förbundsdirektör

VästKom

Thomas Jungbeck

Direktör

 

KONTAKT

Thomas Jungbeck
Direktör Västkom

Telefon: 072-707 45 50  
e-post: thomas.jungbeck@vastkom.se

MÖTESTIDER 2019
 • 24 januari
 • 27 februari
 • 19 mars
 • 24 april
 • 20 maj
 • 25 juni
 • 16 augusti
 • 25 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 4 december

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084