VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Ledningsgrupp VGK

Ledningsgruppen VGK

De fyra kommunalförbundscheferna och VästKoms chef bildar en ledningsgrupp för de länsgemensamma frågorna som kommunalförbunden och VästKom arbetar med.

>> UppdragshandlingPDF 

Representerar

Namn

Roll

Boråsregionen

Magnus Haggren

Förbundsdirektör

Skaraborg

Jan Malmgren

Förbundsdirektör

Fyrbodal

Jeanette Lemmel

Förbundsdirektör

Göteborgsregionen

Helena Söderbäck

Förbundsdirektör

VästKom

Thomas Jungbeck

Direktör

 

KONTAKT

Thomas Jungbeck
Direktör Västkom

Telefon: 072-707 45 50  
e-post: thomas.jungbeck@vastkom.se

MÖTESTIDER 2018
  • 9 mars
  • 26 april
  • 23 maj
  • 12 juni
  • 24 augusti
  • 18 september
  • 22 oktober
  • 5 november
  • 12 december

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084