VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Styrgrupp IT i Väst - SITIV

Styrgrupp IT i Väst (SITIV) behandlar gemensamma frågor som rör Västra Götalands kommuner (VGK) och Västra Götalands regionen (VGR).

Namn

Roll

Arbetsplats

Per-Olof Hermansson

Förbundsdirektör

Skaraborgs Kommunalförbund

Thomas Jungbeck

Direktör

VästKom

Helena Söderbäck

Förbundsdirektör

Göteborgsregionens Kommunalförbund

Joakim Svärdström

Regionutvecklingschef

Boråsregionen / Sjuhärads Kommunalförbund

Håkan Sundberg

Kommunchef

Munkedals kommun (Fyrbodal)

Lisbeth Nilsson

Direktör Utbildning och Välfärd

Göteborgs stad

Karl Fors

Länssamordnare

VästKom

Patrik Mattsson (ordf)

Enhetschef Vårdens digitalisering

VGR

Göran Ejbyfeldt

IS/IT-direktör

VGR

Marie-Louise Gefvert

Primärvårdsdirektör

VGR

Madeleine Stark

Enhetschef Vårdens digitalisering

-

Tore Johnsson

Samordnare digital agenda, Regionutveckling

VGR

Ragnar Lindblad

Avdelningschef, framtidens vårdprocesser

VGR

Linn Wallér

Funktionsledare

GITS

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084