VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Arkitekturledningsgruppen för verksamhet, information och teknik (ALVG)

Denna grupp utgörs av två av kommunerna utsedda representanter från respektive kommunalförbund, fyra IT-samordnare (ersättare eHälsa samordnare), en representant från VästKom samt en representant från Göteborgs Stad.

Ansvarsområde

Gruppens ansvar är att prioritera/sortera frågor och bereda ärenden till den Strategiska styrgruppen (SSVIT), formulera uppdragsbeskrivningar för projekt (utredningar), stödja och koordinera pågående aktiviteter och projekt, tillsätta projektmedlemmar, garantera helhetssyn på uppdragen samt förvalta och vidareutveckla den gemensamma arbetsmetodiken, arkitekturen och handlingsplanen.

Representant för

Namn

Roll

Fyrbodals Kommunalförbund

Torbjörn Svedung

Administrativ chef Mellerud

Fyrbodals Kommunalförbund

Anders Siljeholm

IT-chef SML

Boråsregionen

Fredrik Nilströmer

IT-strateg Borås

Boråsregionen

Christian Bonfre

IT-chef Svenljunga

Göteborgsregionens Kommunalförbund

rekrytering pågår


Göteborgsregionens Kommunalförbund

Göran Westerlund

IT-chef Alingsås

Göteborgs Stad

Eva Hansson

IT-strateg Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Fredrik Andersson

Göteborgs Stad

Skaraborgs Kommunalförbund

Ingemar Ros

IT-strateg Götene

Skaraborgs Kommunalförbund

Peter Jonsson

IT-chef Hjo kommun

VästKom

Karl Fors

Länssamordnare

Skaraborgs Kommunalförbund

Ann-Charlotte Klarén

eHälsa samordnare

Göteborgsregionens Kommunalförbund

Johan Kjernald

eSamordnare

Göteborgsregionens Kommunalförbund

Rosanna Björklund

eSamordnare

Fyrbodals Kommunalförbund

Sara Herrman

eSamordnare

Boråsregionen - Sjuhärads Kommunalförbund

Fredrik Holm

eSamordnare

Boråsregionen - Sjuhärads Kommunalförbund

Ingela Johansson

eSamordnare

Boråsregionen - Sjuhärads
Kommunalförbund

Lars-Olof Lindblad

eSamordnare


MÖTEN

Tid: 9.30-15.30

2018-02-05

2018-03-26

2018-05-02

2018-09-10

2018-10-29

2018-12-3


Prenumerera

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084