VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

eSamordnare med fokus verksamhetsutveckling

Kommunerna i Västra Götaland finansierar ett antal tjänster som eSamordnare som är knutna till de fyra kommunalförbunden.

Varje kommunalförbund har nätverk med representanter från medlemskommunerna inom områdena eHälsa och verksamhetsutveckling med stöd av IT. Kontakta respektive eSamordnare för mer information.

Karl Fors
Länssamordnare Västkom

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

eSamordnare för kommunalförbund


Fyrbodal kommunalförbund

Sara Herrman 
eSamordnare Fyrbodals kommunalförbund

Telefon:
e-post: sara.herrman@fyrbodal.se

Göteborgsregionen kommunalförbund

Johan Kjernald
eSamordnare Göteborgsregionens
kommunalförbund

Telefon: 0733-615685
e-post: johan.kjernald@grkom.se

Rosanna Björklund
eSamordnare Göteborgsregionens
kommunalförbund

Telefon: 0768-724710
e-post: rosanna.bjorklund@goteborgsregionen.se

Skaraborgs kommunalförbund

Maria Nilsson
eSamordnare Skaraborgs kommunalförbund

Telefon: 070 - 683 08 78  
e-post: maria.nilsson@skaraborg.se

Ann-Charlotte Klarén
eSamordnare
Skaraborgs kommunalförbund

Telefon: 0500 - 497214
e-post: ann-charlotte.klaren@skaraborg.se

Boråsregionens kommunalförbund

Linda Bergholtz
eSamordnare Boråsregionen
kommunalförbund 

Telefon: 0729-649697
e-post: linda.bergholtz@borasregionen.se

Ingela Johansson
eSamordnare Boråsregionen
kommunalförbund 

Telefon: 076-6435048
e-post: ingela.johansson@borasregionen.se

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084