Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Styrdokument

Bakgrunden till samordnad vård- och omsorgsplanering vid utskrivning från sjukhus är Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27)länk till annan webbplats om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård och lagen (1990:1404länk till annan webbplats) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Dessa ligger till grund för Västra Götalands gemensamma rutin och IT-stöd för processen in- och utskrivning av patienter i slutenvård.

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Telefon Funktionsledare:
0702 - 70 91 47

Org Nr: 232 100 0131