Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Styrgrupp SVPL

Styrgruppsmedlemmar

Ordförande

Jan Carlström
Överläkare, Enhet för avancerad sjukvård i hemmet

Kommun och sjukvård, samverkan i Göteborgsområdet

Erika Hägg
Förvaltningschef,
Vård- och omsorg, Partille kommun

Anette Johannesson
Göteborgs stad

Ewa Waern
Verksamhetschef, Verksamhet Geriatrik

Anders Glansén
Ekonomidirektör Mölndal

Ulla Molander
Chefsläkare docent, universitetssjukhusöverläkare Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg


Solveig Eldenholm
Sektionschef Omsorg, Tranemo kommun

Närvårdssamverkan SAMLA

Cathrine Thanner
Primärvårdschef Område V3

SIMBA

Noomi Holmberg
Kungälvs kommun

Vårdsamverkan Fyrbodal

Tommy Almström
Dals-Eds kommun

Magnus Kronwall
Områdeschef, medicinklinik, NU sjukvården

Vårdsamverkan Skaraborg

Malin Swärd
MAS Skövde kommun

Margareta Liljegren
Enhetschef, Ledningsgrupp M2 Skaraborgs sjukhus

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Telefon Funktionsledare:
0702 - 70 91 47

Org Nr: 232 100 0131