Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Organisation

SITIVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster beslutar om övergripande budget och ger uppdrag till styrgrupp SVPL via systemägaren.
Systemägare är ordförande i styrgrupp SVPL och rapporterar från styrgruppen till SITIV.
Styrgrupp SVPL ansvarar för förvaltning av rutin och IT-stöd samt beslutar om årlig förvaltningsplan.
En gemensam regional förvaltargrupp, SAMSA Arbetsgrupp, får uppdrag från styrgrupp SVPL. 

Struktur SAMSA organisation

SAMSA organisation 2017

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131