Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Distansmöte

Distansmöte via video används som en alternativ mötesform för den samordnade vård-och omsorgsplaneringen vid utskrivning från sjukhus. Det innebär tre-parts planeringar med sjukhus, kommun och primärvård via Skype for business. Alla delregionala områden är nu igång och fokus ligger i att alla fyra parter (sjukhus, kommun, primärvård och rehab) delat i planerade möten.

Sedan 2017 förvaltas uppdraget inom SAMSA förvaltning med stöd av arbetsutskott (AU) distansmöten, se högerspalt.

Ta gärna del av nedan filmer kring erfarenheter från arbetet

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131