Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Distansmöte

Distansmöte via video används som en alternativ mötesform för den samordnade vård-och omsorgsplaneringen vid utskrivning från sjukhus. Det innebär tre-parts planeringar med sjukhus, kommun och primärvård via Skype for business. Alla delregionala områden är nu igång och fokus ligger i att alla fyra parter (sjukhus, kommun, primärvård och rehab) delat i planerade möten.

Sedan 2017 förvaltas uppdraget inom SAMSA förvaltning med stöd av arbetsutskott (AU) distansmöten, se högerspalt.

Ta gärna del av nedan filmer kring erfarenheter från arbetet

Arbetsutskott
AKTUELLT
Historik

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131