Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Viktig information till kommunanställda i Göteborgsområdet

Det går ej att beställa eTjänstekort på SU:s utgivningskontor i Göteborg

Kommunanställda ska ej boka tider för eTjänstekort eller beställa andra tjänster i vårt nya Bokningsstöd på Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) utgivningskontor i Göteborg då dessa ej har behörighet att beställa kort åt kommunerna.

Anledningen till detta är att Bokningsstödet utvecklades i enlighet med de förändringar i utgivningen som Efos-korten skulle innebära, och i dagsläget har inte SU behörighet att tillhandahålla tjänsterna eTjänstekort, Tillfälliga kort (reservkort) och PUK-kod till kommunanställda.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131