Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Kortleveranser, samverkan och höstens utmaningar

Lägesrapport inför sommaruppehållet

Leveranserna av SITHS-kort från Inera verkar nu återgå till det normala, de första leveranserna av ordinarie kort har nått Västra Götaland och vi får hoppas att det fortsättningsvis är stabila leveranser av beställda kort.

Vår samverkan sattes definitivt på prov under perioden med uteblivna och försenade leveranser, men tack vare vår samverkan inom GITS lyckades vi lösa problemet utan några större störningar för våra respektive verksamheter! Tack vare att flera kommuner och verksamheter inom regionen delade med sig till de med mest behov lyckades vi gemensamt ta oss igenom!

Till hösten väntar ny utmaning (dock av betydligt mer positiv karaktär än den senaste månadens…) i form av övergången till Efos och allt vad det för med sig. Vi kommer att utöka vår samverkan genom att starta upp en förvaltningsgrupp för vår gemensamma Efos-utgivning inom ramen för GITS-samverkan och ett bokningsstöd ska sjösättas. Det kommer onekligen att bli en spännande höst att se fram emot.

Avslutningsvis vill jag tacka alla berörda för god samverkan och önska en trevlig sommar!

Bass Johansson
Funktionskoordinator SITHS/Efos


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131