Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Pågående projekt kopplade till Efos/SITHS

I samverkan pågår två projekt inom Efos/SITHS. Dels en PoC för mobilt Efos för möjlig samverkan och förberedelse dels ett projekt för att ersätta befintligt bokningssystem för beställning av tid för fotografering och uthämtning av kort.

Ta gärna del av mer information via nedan sidor:


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131