Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyhetsarkiv SITHS & HSA

  • 2018-03-09
    Pågående projekt kopplade till Efos/SITHS
    I samverkan pågår två projekt inom Efos/SITHS. Dels en PoC för mobilt Efos för möjlig samverkan och förberedelse dels ett projekt för att ersätta befintligt bokningssystem för beställning av tid för fotografering och uthämtning av kort.
  • 2018-03-08
    Ny tidplan för lansering av Efos
    Inera går nu ut med att lansering av E-identitet för offentlig sektor (Efos) förlängs till hösten 2018.

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Telefon Funktionsledare:
0702 - 70 91 47

Org Nr: 232 100 0131