Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyhetsarkiv SITHS & HSA

  • 2017-12-11
    Justering av kostnader för Ineras kortavgifter
    Respektive kommun har under 2017 fakturererats för Ineras kortavgifter baserat på Ineras faktura för kortavgifter sep-dec 2016 i samlingsfaktura SVPL och SITHS. Avstämning för året är nu genomförd och respektive kommun kommer faktureras eller krediteras mellanskillnaden.
  • 2017-12-06
    GITS söker funktionskoordinator för Efos/SITHS
    Ta chansen och sök rollen som funktionskoordinator för Efos/SITHS. Var med och bygg upp och utveckla gemensam utgivningsorganisation för Västra Götaland.

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Telefon Funktionsledare:
0702 - 70 91 47

Org Nr: 232 100 0131