Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Uthopp till Nationell patientöversikt-NPÖ ifrån SAMSA

Uthopp till Nationell patientöversikt-NPÖ ifrån SAMSA fungerar nu för samtliga parter!

Privata vårdgivare har hittills inte haft möjlighet att använda uthopp till NPÖ från SAMSA. Detta problem är nu löst och uthopp till NPÖ från SAMSA skall kunna ske under förutsättning att övriga krav är uppfyllda.

Läs mer om lösningen och krav på följande sida:
http://gitsvg.se/129/gits/samsa/nationell-patientoversikt/uthopp-fran-samsa-till-npo.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uthoppet till NPÖ från SAMSA är en viktig förutsättning för att förbättra informationsöverföring och minska dubbeldokumentation. Denna förbättring bidrar i att minska beroendet till fax för att istället läsa bl.a. epikris direkt från källan genom NPÖ, se pågående arbete:
http://www.gitsvg.se/129/gits/samsa/nationell-patientoversikt/npo-ersatter-fax.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ytterligare frågor kan ställas till epostadressen info.samsa@vgregion.se

Trevlig helg
GITS


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131