Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Aktuellt från SAMSA förvaltning - Utbildningsplanering

Ett gemensamt nyhetsbrev kommer inom kort.

Information och dialogmöten kring Riktlinjen och Rutinen sker under våren. Finns behov kan processledarna och SAMSA förvaltningen komma ut vid ett tillfälle till varje delregion och informera. I övrigt sker informations- och utbildningsaktiviteter kring detta i delregional regi. Respektive verksamhet har ansvar för att utbilda sina användare.

I augusti arrangerar SAMSA förvaltningen två utbildningstillfällen för ”superutbildare” som i sin tur ska utbilda fler utbildare. Varje delregion förväntas skicka en representant vardera från kommun, sjukhus och primärvård (privat och/ offentlig) till något av dessa två tillfällen. Sammanlagt ca 3-4 superutbildare per delregion.

Utbildare utbildas därefter direkt i delregional regi för att det ska vara möjligt att hinna utbilda användare. Dessa delregionala utbildningar för utbildare kan både vara i storgrupp eller hands-on.

Utbildning av användare. Användare utbildas i storgrupp eller med möjlighet till hands- on beroende på erfarenhet av SAMSA IT-tjänst.

Omfattningen av utbildningsinsatsen är mycket stor. Vi uppskattar i nuläget att det är närmare 10 000 personer som använder SAMSA idag och att det tillkommer ca 2000 nya användare. Det kräver både många och duktiga utbildare, lokaler, datorer etc. 

Delregionala kontaktpersoner hittar du här!


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131