Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Byte av telefonnummer för distansmöte via Skype - uppdaterad information

VGR IT kommer att ändra Skype konferenstelefonnummer från 010-47 37 700 till 010-44 11 900. Detta sker 2018-02-23 kl. 12:00-14:00

Fr.o.m. 2018-02-24 kommer det nya telefonnumret att automatiskt visas i nya mötesbokningar i SAMSA.

För redan bokade möten i SAMSA kan telefonnumret redigeras manuellt. OBS! meddela närstående om ändrat telefonnummer.

Ringer man in på gamla numret får man hänvisning att numret bytts ut. Informationen ligger kvar hela 2018.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131