Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyhetsarkiv NPÖ

  • 2019-02-21
    Allt fler privata vårdgivare ansluter sig till NPÖ
    Sedan hösten 2018 pågår ett aktivt arbeta att ansluta privata vårdgivare i Västra Götaland till Nationell patientöversikt. Under 2019 är förhoppningen att de flesta är anslutna.
  • 2019-02-21
    Kartläggning av förutsättningar
    Nu pågår kartläggning över kommuners förutsättningar att ansluta sig som producent till NPÖ. Arbetet utgår från förmågan hos leverantörer till kommuners verksamhetssystem att producera (visa information) till NPÖ.
NYHETSARKIV

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131