Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyhetsarkiv NPÖ

 • 2018-10-12
  Möte med berörda parter i SAMLA
  Den 7 november är möte inplanerat för att fatta beslut om nästa steg
 • 2018-10-09
  SIMBA effektiviserar hantering av epikriser
  SIMBAs samordningsgrupp har tagit beslut om att tillgängliggöra epikriser via NPÖ från och med den 1 januari 2019.
 • 2018-10-04
  Sluta faxa handlingar som finns i NPÖ
  NU-sjukvården har slutat faxa handlingar som finns i NPÖ till kommunerna i samband med utskrivning från slutenvården. Inventering pågår för att inventera förutsättningar för att även sluta faxa till primärvården. Merparten av de privata vårdgivarna är på gång att ansluta sig vilket är förutsättningen för att ta bort fax-hanteringen även till denna målgrupp.
NYHETSARKIV

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Telefon Funktionsledare:
0702 - 70 91 47

Org Nr: 232 100 0131