Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Rekrytering av SIP-koordinator är klar!

GITS är mycket glada att hälsa Jessica Ek välkommen som SIP-koordinator från och med 1 mars. Rollen är placerad i den gemensamma funktionen GITS för att verka för samtliga 49 kommuners och VGRs verksamheter.

Jessica kommer senast som utvecklingsledare för barn och unga i Skaraborgs kommunalförbund och har en grund som socialpsykolog. Hon har god erfarenhet av samverkan och har sedan länge jobbat med samordnade insatser, utveckling av rutiner över förvaltningsgränser och SIP. Som deltagare i nationellt satsning ”SIP för äldre” samt utsedd SIP-samordnare för Skaraborg kommer hon axla denna roll galant. En stor vinning är också Jessicas kunskap och erfarenhet från barn och unga samt psykisk hälsa. Vi upplever Jessica som en glad och positiv person som vill få fart på Västra Götalands SIP-arbete för individens bästa och ser att hon kompletterar GITS väl.

Varmt välkommen Jessica!


SIP-koordinator Jessica Ek

SIP-koordinator Jessica Ek

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131