Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Kontakt

Kontakta oss gärna med frågor eller synpunkter
Använd gärna formuläret nedan. Vi är tacksamma för er hjälp!
User information


KONTAKT GITS

Linn Wallér
Funktionsledare GITS
Gemensam IT-samordningsfunktion

Telefon: 070-270 91 47
e-post
:linn.waller@vgregion.se

KONTAKT EFOS/SITHS

Bass Johansson
Funktionskoordinator SITHS
Gemensam IT-samordningsfunktion

Telefon: 070-9837475
e-post: bass.johansson@vgregion.se

KONTAKT SAMSA

Maria Fredriksson
Funktionskoordinator
Samordnad vård- och omsorgsplanering
Gemensam IT-samordningsfunktion

Telefon: 070-878 23 60
e-post: maria.fredriksson@vgregion.se

KONTAKT SAMSA

Christer Nygren
Funktionskoordinator
Samordnad vård- och omsorgsplanering
Gemensam IT-samordningsfunktion

Telefon: 070-6066849
e-post: christer.nygren@vgregion.se

KONTAKT ADRESS

Besöks- och postadress

Göteborg
Regionens hus
Lillhagsparken 5
405 44 Hisingskärra

Vänersborg
Residenset, Torget
462 33 Vänersborg

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Telefon Funktionsledare:
0702 - 70 91 47

Org Nr: 232 100 0131