Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Vad är SITHS och Efos?

Kärnan i SITHS/Efos är identifieringsprocessen! Alla berörda som kan bevisa sin identitet kan ges en tjänstelegitimation från SITHS/Efos.

Denna tjänstelegitimation ingår då i en säkerhetslösning som gör det möjligt för anställda eller uppdragstagare, inom landsting, kommun och privata vårdgivare att att identifiera sig med stark autentisering vid inloggning i e-tjänster. Det går även att tilldela en elektronisk identitet för en funktion, att använda för kryptering av information när e-tjänster, system eller servrar kommunicerar med varandra. SITHS/Efos är en av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa. I Västra Götaland har regionen varit ansluten sedan 2008 och kommunerna sedan 2011.

Fr.o.m oktober 2018 går SITHS upp i "e-identitet för offentlig sektor" - Efos - där även statliga myndigheter ingår. Försäkringskassan tar då över driften från TeliaSonera AB. Den personliga elegitimationen från TeliaSonera kommer därför inte ingå i Efos-korten.
Efos kommer basera sig på en modernare teknik, som kan förenkla och förbättra administrationen kring utfärdande av elektroniska identiteter till fler inom offentlig sektor. Vi får även kostnadsbesparingar när både kommun, landsting/regioner och statliga myndigheter samverkar och delar de gemensamma kostnaderna.
Efos kommer även erbjuda möjligheten till "Mobilt Efos" för bärbara enheter. Kortet kan då ses som en form av grundidentifiering med vars hjälp andra inloggningsmetoder kan skapas. Jämför t.ex med bankiddosan med vars hjälp ett mobilt bankid kan skapas.

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131