Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Sätta upp utgivningskontor

I Västra Götaland finns möjlighet att sätta upp egna utgivningskontor för SITHS i den gemensamma organisationen. Syftet är att ha en nära utgivning oavsett huvudman i länet.

 

Krav utgivningskontor

I den gemensamma utgivningsorganisationen har krav tagits fram för utgivningskontor. I dokumentet nedan sammanfattas krav ihop med process för att sätta upp eget utgivningskontor.

Viktigt att tänka på är att nya utgivningskontor sätts upp för att hantera Västra Götaland i sin helhet, dvs såväl anställda i kommuner som VGR kan boka in sig för fotografering och uthämtning av SITHS-kort.

 

Befintliga utgivningskontor

De kommunala utgivningskontor som hittills öppnat är:

  • Hjo kommun
  • Åmåls kommun
  • Göliska IT (Kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping och Skara)
  • Lilla Edets kommun
  • SML IT (Kommunerna Sotenäs, Munkedal, Lysekil)
  • Skövde kommun
  • Karlsborgs kommun

Ytterligare ett flertal gemensamma utgivningskontor finns sedan länge i VGRs regi. För fullständig karta över befintliga utgivningskontor se TjänsteID-service karta:

 

Syftet med egna utgivningskontor

  • Öka den geografiska spridningen av möjliga utgivningskontor för SITHS i Västra Götaland.
  • På ett enkelt och kostnadseffektivt sätt öka tillgängligheten för anställda i behov av SITHS-kort.
  • Minska resande för anställda i Västra Götaland i behov av SITHS-kort.

Vill du veta mer kontakta oss gärna!

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131