Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Övergång till E-identitet för offentlig sektor

Efter att ny nationell tidplan är fastställd kommer eTjänstekort/TjänsteID utfärdas från Efos - e-identitet för offentlig sektor - och inte från SITHS. Alla befintliga SITHS-kort fortsätter att fungera som vanligt under hela sin resterande giltighetstid.

SITHS har framförallt varit avsedda för kommuner och landsting och har levererats av TeliaSonera AB. I Efos ingår även statliga myndigheter och levereras av Försäkringskassan.

Efos kommer innebära ett antal nyheter, bland annat:

  • Mobila möjligheter genom Mobilt Efos
  • Återanvändning av reservkort.
  • Det kommer inte finnas någon personlig e-legitimation från TeliaSonera på kort från Efos.

Som användare beställer du, hämtar ut och använder ditt Efos-kort på samma sätt som ditt SITHS-kort idag.

Inera AB har tagit fram en checklistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som uppdateras regelbundet med vad en organisation behöver tänka på. Vissa delar av checklistan kommer hanteras gemensamt inom Västra Götaland (kommuner och region), dessa hittar du här.Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131