Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Frågor & svar

När jag slutar min anställning

Om du byter arbete inom samma arbetsgivare behöve du inte göra något, men om du avlutar din anställning ska du begära att få ditt kort spärrat hos din kortadministratör. Flera organisationer spärrar korten baserat på att lönesystemet aviserar att det inte finns någon anställning kvar.

Om jag har skyddad identitet?

Då kontaktar du någon kortansvarig som har mandat att hantera personer med skyddade personuppgifter (enbart 5 stycken, kontaktuppgifterna kommer publiseras när vi går över till Efos). Du kan vända dig vem du vill av dessa personer så kommer de guida dig vidare.

Titlar och kortlayout

Efoskortens utseende bestäms nationellt, titlar kommer inte finnas på Efoskorten.

Varför står det felaktigt namn på mitt kort?

Uppgifterna hämtas från Skatteverkets folkbokföring och är det som kommer att tryckas på kortet. Har du inget markerat tilltalsnamn kommer det förnamn som står först i befolkningsregistret att användas

Varför behöver man legitimera sig för att få sitt nya kort?

Kortet innehåller din elektroniska tjänstelegitimation och utgivningsprcessen följer de krav som e-legitimationsnämnden ställer.


Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131