Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Beställning av eTjänstekort inom Västra Götaland

Boka, beställ och avboka tider för ditt eTjänsteKort (SITHS/Efos)

  • Bokning sker via knapp till höger
  • Utgivningskontor finns på flera platser inom regionen, välj det kontor som passar dig bäst via bokningen.
  • Kommunanställda ska ej boka på NU-sjukvårdens eller SU:s utgivningskontor i Trollhättan (NÄL), Uddevalla (Sjukhuset) och Göteborg då dessa ej har behörighet att beställa kort åt kommunerna.

Anställda inom VGR, de 49 kommunerna i Västra Götaland, privata vårdgivare (med VGR avtal) samt entreprenörer (med VGR avtal) kan använda tjänsten.

Detta val gör du för att boka tid för SITHS/Efos, PUK-kod och tillfälliga kort (tidigare reservkort) eTjänstekort (SITHS/Efos)

Boka, beställ och avboka tider för ditt eTjänsteKort (SITHS/Efos)

Detta val gör du för att boka tid för SITHS/Efos, PUK-kod och tillfälliga kort (tidigare reservkort) eTjänstekort (SITHS/Efos)


Boka, beställ och avboka tid för passage på Sahlgrenska universitetssjukhus och NU-sjukvården

Bokning för kort som används för passage på sjukhus Passagekort Sjukhus

  • Utgivningskontor finns på flera platser inom regionen, välj det kontor som passar dig bäst via bokningen.

Anställda inom VGR, de 49 kommunerna i Västra Götaland, privata vårdgivare (med VGR avtal) samt entreprenörer (med VGR avtal) kan använda tjänsten.

DRIFTSTATUS
PRODUKTER

Vi tillhandahåller följande produkter

SUPPORT

Kontakta ditt lokala kortkontor

 

Information för administratörer (ORA/KRA)

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131