Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Välkommen på konferens 30 maj

Digitalisering i praktiken inom vård och omsorg

- Utveckling av gränsöverskridande arbetssätt

GITS i samverkan med Fyrbodals hälsoakademi och Interreg-projektet eTeam för välfärdsteknologi, bjuder in till en erfarenhetsdag i temat digitalisering i praktiken inom vård och omsorg. Denna gång kommer fokus ligga inom samordnad vård och omsorgsplanering. Vi kommer få ta del av studentarbeten som genomförts inom området, bla kopplat kring hur videomötesformen kan användas i större utsträckning samt informationssäkerhetskrav för mobila arbetssätt. Status över distansmöten och pågående arbete inom området kommer tas upp samt patientens upplevelse av vårdplanering. Dagen kommer även ge möjlighet att få information om Nationell Patientöversikt (NPÖ) och vad ökad användning kan ge samt hur digitalisering i form av digitala signeringslistor kan förenkla för verksamheten i det dagliga arbetet.

Det finns många kopplingar till pågående arbete med framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Vi är glada att ha med en representant från projektet som kommer informera oss om pågående projekt för framtidens vårdinformationsmiljö. Informationen kommer då vara kopplad till den option som rör samordnad vård- och omsorgsplanering. Stort fokus kommer även att ligga på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna kopplat till de ämnen som tas upp under dagen. Vi hoppas härigenom förbättra samverkan och få fram nya områden att arbeta och undersöka tillsammans med akademi och utvecklingsenheter.

 

Nu finns även möjlighet att följa konferensen via webb, se information, program och länk för att följa konferensen online i inbjudan nedan.

Till anmälanPDF


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131