VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Ny webbplats om Vårdsamverkan i Västra Götaland

I Västra Götaland samverkar region och kommun inom sjuk- och hälsovård och socialtjänst på flera sätt och i många frågor. En ny webbplats håller på att utvecklas för att stöjda samverkan och samla information kring dessa frågor, dokument m.m. Planerad lansering är i maj 2018. För att utforma webbplatsen på bästa sätt behöver vi hjälp från dig som arbetar i VGR eller någon av kommunerna i VG, till exempel i en verksamhet där samverkan med andra parter ingår eller i en grupp för beredning eller styrning av samverkan.

Stort tack för dina svar på nedanstående frågor!

Vill du veta mer om planerna för den nya webbplatsen är du välkommen att kontakta kommunikatör Gunilla Fasth: gunilla.fasth@vastkom.se.


Anställd av eller representerar du: * (obligatorisk)


Anställd av eller representerar du:Hur ofta besöker du följande webbplatser? * (obligatorisk)


Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Varje dag Ett par gånger i veckan Någon gång i månaden Har besökt någon enstaka gång Aldrig/Vet ej
Vårdgivarwebben: www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/

Västkoms hemsida: www.vastkom.se

Samverkanstorget: www.samverkanstorget.se

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg: www.narvardssamverkan-sodra-alvsborg.vgregion.se

Vårdsamverkan Fyrbodal: www.vardsamverkanfyrbodal.se

SIMBA: http://epi.vgregion.se/sv/SIMBA1/

Vårdsamverkan Skaraborg: www.vardsamverkanskaraborg.se

Västbus: http://epi.vgregion.se/vastbus

GITS: http://vastkom.se/129/gits.html

Ge exempel på information eller material du letar efter på webbplatserna i förra frågan!


Berätta kort hur det fungerar att hitta den information eller material du söker på webbplatserna ovan!


Ge exempel på andra webbplatser, nyhetsbrev, personer du pratar med eller annat!Fyll i din e-postadress om vi får kontakta dig för ytterligare frågor eller ev. medverkan i en referensgrupp för utveckling av den nya webbplatsen om vårdsamverkan i Västra Götaland.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084